Thông tin an toàn đường bộ

Chạy quá tốc độ cho phép

Chạy quá tốc độ cho phép

Mệt mỏi của tài xế

Mệt mỏi của tài xế

Alcohol and other drugs

Rượu bia và các ma túy khác

Pedestrian Safety

An toàn của Người đi bộ

Giving way to pedestrians when turning

Nhường đường cho khách bộ hành khi quẹo xe

mobile phones

Điện thoại di động

Yellow traffic lights

Đèn giao thông màu vàng

Icon of Car

Nhập vào dòng xe

Icon of Car

Giữ phía trái

Icon of Car

Sử dụng đèn trước và đèn sương mù

Icon of Car

Quẹo xe theo hình chữ U

Icon of Car

Khoảng cách đi sau an toàn

Icon of Car

Vùng trường học

Phân tâm do điện thoại di động

Phân tâm do điện thoại di động